новини
Інтернет-журнал Platfor.ma отримав новий сайт
27 грудня, 2017

Інтернет-журнал Platfor.ma отримав новий сайт. Про це повідомляється на офіційній сторінці видання у Facebook. Розробкою сайту займалась студія веб-дизайну The23.design.

«Ми на­решті знай­шли мож­ливість пе­реро­бити сайт, пе­рей­ти із зас­тарілої CMS на но­ву та зро­бити адап­тивний ди­зайн (хва­ла бо­гам та ве­личез­не дя­кую усім, хто пе­режив це з на­ми), — коментують зміни у виданні. — Те­пер в нас не­має го­лов­ної сторінки як та­кої, замість неї – стрічка публікацій. А ще не­має прев’ю до ма­теріалів – навіщо во­ни потрібні, як­що мож­на доз­во­лити чи­тачам за­зир­ну­ти в сам ма­теріал? Втіли­ти наш за­дум із ліквідацією прев’ю сторінок і заміною їх на вікна у внутрішні сторінки до­помог­ли 23design».

Головна сторінка Platfor.ma, грудень 2010 року

Головна сторінка Platfor.ma, травень 2016 року

Головна сторінка Platfor.ma, грудень 2017 року

Крім того, із сайту зник початковий основний елемент — розділ «Афіша». Для анонсування подій тепер використовуватимуть інші формати (e-mail розсилка, інтерв’ю, брифінг з найцікавіших заходів). Розділ вакансій також перейшов із сайту у Telegram-канал. Тимчасово заморожений розділ про стипендії та гранти. Наразі видавці шукають інвесторів для вдосконалення сервісу.

«Пе­реза­пуск сай­ту – ли­ше пер­ша зміна з низ­ки тих, що ма­ють ста­тися з Platfor.ma в най­ближ­чий рік. Що­до реш­ти: ми по­ки прит­ри­маємо інтри­гу та роз­ка­жемо вам про все вже на по­чат­ку нас­тупно­го ро­ку».

Більше подробиць щодо редизайну сайту та змін у виданні за посиланням.

У нас є ще дещо для вас